Registracija na korisničke stranice za izradu R1 računa za plaćenu cestarinu na Istarskom ipsilonu
Podaci o korisniku
 
OIB *:
Tvrtka / Obrt *:
Ulica i broj *:
Poštanski broj *:
Mjesto *:
Država *:
v
 
Podaci o kontakt osobi
 
Ime *:
Prezime *:
E-mail *:
Telefon:
Mobitel:
Faks:
Priložite potrebne dokumente za prijavu
 
Preslika izvoda iz sudskog registra/obrtnica *:
Clear selectionBrowse...
 
Preslika potvrde OIB-a:
Clear selectionBrowse...
 
Za plaćanje cestarine koristim INA karticu:
 
Suglasnost o prihvatu
R1 računa u elektroničkoj formi.
 
 
SPREMI
PONIŠTI